ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

            ΤΥΠΟΣ               ΑΠΟΔΟΣΗ CAL/H
               Τ35                          35000
               Τ45                          45000
               Τ60                          60000
               Τ75                          70000
               Τ80                          80000
               Τ90                          90000
               Τ100                        100000
               Τ110                        110000
               Τ120                        120000
               Τ130                        130000
               Τ140                        140000

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΗ

           ΤΥΠΟΣ                        ΙΣΧΥΣ KW
          TS20-25                         25000
          TS30-35                         35000
          TS40-45                         45000
          TS50-55                         55000
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
      ΤΥΠΟΣ                     ΑΠΟΔΟΣΗ CAL/H
         Η3                               25-30000
         Η4                               35-40000
         Η5                               45-50000
         Η6                               55-60000
         Η7                               65-70000